El-installation

Torben Buhelt ApS løser el-installationsopgaver i forbindelse med nybyggeri, om- og tilbygninger samt bygningsrenoveringsopgaver.

 

Nybyggeri

Vi udfører elektriske installationer i nybyggeri til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

 

Om- og tilbygning

Vi udfører elektriske installationer i forbindelse med om- og tilbygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

 

Renovering

Vi udfører elektriske installationer i i forbindelse med renovering af bygninger til boliger, institutioner, erhvervs- og industribygninger.

 

Datainstallationer

Vi udfører netværksinstallationer til datanetværk i institutioner og erhvervsvirksomheder.

 

Adgangskontrol og overvågning

Vi udfører adgangskontrolanlæg der opfylder de aktuelle behov, det kan være simple porttelefonanlæg i etageejendomme, anlæg med kodetastaturer og/eller magnetkortlæsere, samt anlæg til videoovervågning af adgangsveje eller lokaliteter i institutioner og erhvervsvirksomheder.

 

Service og reparation

Torben Buhelt ApS servicere og reparerer elektriske installationer og el-apparater.

 

Installationseftersyn

Vi gennemfører installationseftersyn og udarbejder eftersynsrapporter f.eks. i forbindelse med belysningsanlæg eller ved ejerskifte.
Se mere om eftersyn og el-tjek her

 

Belysning og belysningsanlæg

Mange års erfaring med etablering af belysning og belysningsanlæg som almenbelysning, arbejdspladsbelysning eller helt specielle opgaver.

Industriautomation

Torben Buhelt ApS løser automationsopgaver i forbindelse med industriautomation, omfattende styring, regulering og overvågning.

 

Udvikling og projektering

Torben Buhelt ApS udvikler i samarbejde med vore kunder elektriske styringer til maskiner og procesanlæg. Det kan dreje sig om nye maskiner og anlæg eller det kan dreje sig om ombygning af eksisterende maskiner. Vi har stor erfaring inden for ombygning af styringer til værktøjsmaskiner, men vi ombygger også andre produktionsmaskiner, håndteringsautomater og proceskontrolanlæg.

Vi kan være med hele vejen. Fra ide, over projektering, programmering, bygning af styretavler og montering, til idriftsættelse og indkøring.

Vi leverer naturligvis den nødvendige dokumentation sammen med det færdige arbejde.

 

El-styringer

Torben Buhelt ApS bygger styretavler efter kundespecifikationer på vort tavleværksted, og udfører el-installationer på maskiner og anlæg i forbindelse med automationsopgaver.

 

PLC-programmering

Vi har kompetence og programmeringssoftware til programmering af en række forskellige fabrikater PLC’er, og vi kan udarbejde programmer både i forbindelse med levering af PLC-systemer, og omprogrammering af eksisterende systemer.

 

Service, fejlfinding og reparation

Torben Buhelt ApS servicerer, fejlfinder, og reparerer elektriske styringer og anlæg i forbindelse med maskiner, produktionsudstyr, el-apparater og installationer.

 

Top